Chứng từ hạch toán vốn điều lệ tại các Doanh nghiệp nhỏ

Xin EDUBELIFE cho em hỏi, em là công ty cố phần có 3 thành viên góp vốn, hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Hiện công ty mới thành lập và các cổ đông đang tiến hành góp vốn. Xin EDUBELIFE cho em hỏi, để hạch toán tăng vốn góp cần những chứng từ gì  ạ? Em xin cảm ơn

TRẢ LỜI

Cám ơn em đã chia sẻ với Edubelife

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp, Chế độ kế toán, Nghị định 222/2013/NĐ-CP; Thông tư 09/2015/TT-BTC, Để hạch toán ghi nhận tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng) từ vốn góp bằng tiền của cổ đông, chúng ta cần phản ánh trên các chứng từ sau:

Tham khảo: Quản lý chi phí

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  2. Biên bản thỏa thuận vốn góp của các cổ đông
  3. Chứng từ chuyển tiền góp vốn theo quy định pháp luật (Ví dụ: Nếu góp vốn bằng tiền sẽ là chứng từ chuyển khoản theo Quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP; Thông tư 09/2015/TT-BTC; nếu góp vốn bằng bất động sản hay động sản cần hồ sơ định giá, hồ sơ pháp lý xác nhận việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ cá nhân góp vốn sang Công ty cổ phần…)
  4. Quyết định công nhận vốn góp
  5. Phiếu kế toán hạch toán ghi nhận tăng vốn góp bằng tiền.

Xem thêm: Hạch toán tài sản cố định

Chúc em luôn thành công trong công việc!