CÔNG THỨC VIẾT BÀI QUẢNG CÁO FACEBOOK ĐỌC LÀ MUA

hình ảnh khoá học
  • Vấn đề học viên: (trong cuộc sống): thiếu tự tin vào khả năng viết…

(trong Marketing) : không hiểu sản phẩm/ dịch vụ, nghiên cứu khách hàng sai, không hiểu đúng bản chất bài quảng cáo Facebook, bí ý tưởng…

  • Bức tranh của khóa học:

1/ Những vấn đề của học viên, giải pháp từ Khóa học viết bài quảng cáo Facebook.

2/ Bản chất của bài quảng cáo Facebook.

3/ Hai trường phái trong bài quảng cáo Facebook: lý trí và cảm xúc.

4/ 7 bước cho bài quảng cáo Facebook thu hút.

5/ Công thức viết bài quảng cáo Facebook.

6/ 3 điều chú ý quan trọng khi viết bài quảng cáo Facebook.

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

  • Khóa học cung cấp kiến thức về PR trong truyền thông – Marketing, học viên sẽ hiểu rõ về cách vận hành của kênh truyền thông PR với các kênh truyền thông khác như thế nào, biết vận dụng kiến thức để sản xuất bất cứ loại bài PR nào (bài PR doanh nghiệp, bài PR về sản phẩm, dịch vụ …).

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Trịnh Thị Trang

Senior Copywriter tại TNI Business School.
Giảng viên tại trường TNI.
Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục.