Đàm phán về lương – Tìm hiểu tư duy đàm phán 

hình ảnh khoá học

Đàm phán lương là một bước rất quan trọng trong quá trình tìm việc. Kết quả của buổi phỏng vấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn sau này. Do đó, nắm bắt và thành thạo những kỹ năng cơ bản trong từng bước của quá trình đàm phán lương là điều kiện tiên quyết quyết định thu nhập mà công việc đem lại cho bạn. Những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đang muốn chuyển việc cần khóa học này để giải quyết vấn đề đã nêu.Với những kiến thức cơ bản về kỹ năng và kinh nghiệm trước, trong và sau khi đàm phán, chúng ta sẽ biết cách đánh giá năng lực bản thân đối với yêu cầu của vị trí ứng tuyển, hiểu về chiến lược phát triển và khả năng tài chính của công ty; từ đó biết cách đưa ra đề xuất về mức lương mong đợi. Edumall đã hợp tác cùng giảng viên Đào Trọng Khang trong khóa học “Đàm phán về lương

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tự tin về khả năng đàm phán lương khi đi phỏng vấn hoặc khi nhận những trách nhiệm mới tại nơi đang làm việc.

Rèn luyện kỹ năng thu thập và phân tích thông tin liên quan đến vị trí đang ứng tuyển.

Có kỹ năng tìm hiểu phạm vi lương đang được trả trên thị trường đối với một vị trí cụ thể.

Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu và tổng hợp thông tin về thực tiễn và khả năng của doanh nghiệp, tổ chức trong chi trả đãi ngộ
Có cách thức đàm phán hiệu quả để đạt được mức lương mong đợi.

Học xong có thể áp dụng vào công việc ngay.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN: Đào Trọng Khang

Tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện các hệ thống điều hành nhân sự như: các chính sách và thủ tục nhân sự, đánh giá hệ thống nhân sự (HR Audit), quản lý thực hiện công việc, chế độ đãi ngộ cho người lao động, quan hệ lao động…

Đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm.

Cung cấp các dịch vụ Tìm và Đánh giá năng lực ứng viên theo yêu cầu của đối tác là các công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài, các công ty cổ phần, công ty TNHH Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.
Tư vấn trong quản lý sự nghiệp cá nhân.