Khóa học làm website dành riêng cho người kiếm tiền với affiliate marketing Từng bước xây dựng web mã giảm giá, web so sánh và web review sản phẩm

hình ảnh khoá học

Người mới tiếp cận với mô hình affiliate marketing thường gặp nhiều trở ngại trong việc xây dựng một website bài bản, chuyên nghiệp để có thể kiếm tiền với mô hình này. Khóa học tập trung hướng dẫn chi tiết cách làm 3 dạng website kiếm tiền phổ biến nhất với affiliate marketing là: website mã giảm giá, website so sánh sản phẩm, website review sản phẩm.

Nội dung học tập

Chương 1: Hướng dẫn làm web mã giảm giá

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Cách chọn theme mã giảm giá (coupon themes)

Bài 3: Cài đặt và cấu hình theme ban đầu

Bài 4: Hướng dẫn tùy chỉnh theme options

Bài 5: Quản lý coupons

Bài 6: Hướng phát triển website mã giảm giá lâu dài và bền vững

Chương 2: Hướng dẫn làm web so sánh

Bài 7: Nên chuẩn bị gì trước khi bắt đầu?

Bài 8: Cách chọn theme web so sánh giá (price comparison theme)

Bài 9: Cài đặt và import demo

Bài 10: Hướng dẫn tùy chỉnh theme options

Bài 11: Hoàn thiện website

Bài 12: Bonus tips

Chương 3: Hướng dẫn làm website review sản phẩm

Bài 13: Cách chọn theme cho website review

Bài 14: Cài đặt và cấu hình theme

Bài 15: Hướng dẫn tùy biến giao diện

Bài 16: Tổng kết

Về tác giả: Võ Thanh Duy

Bạn có thể kết nối với mình tại: https://www.facebook.com/vothanhduy93/ hoặc https://vothanhduy.com