Khóa học Phân tích dữ liệu khách hàng – Hiểu rõ khách hàng để làm marketing hiệu quả hơn – Tình Nguyễn

hình ảnh khoá học

Bạn sẽ nhận được

  • Hiểu được cơ sở dữ liệu khách hàng là gì và được sử dụng như thế nào
  • Hướng dẫn từng bước để triển khai kế hoạch theo dõi trang web phù hợp cho doanh nghiệp hoặc khách hàng của bạn
  • Nhận được Báo cáo tùy chỉnh phù hợp với từng bộ phận: Bộ phận Marketing, Bộ phận eCommerce, Khối bán lẻ và Customer Service
  • Cải thiện nhanh chóng hiệu quả các chiến dịch tiếp thị hiện tại
  • Thông thạo các kỹ năng cho phép bạn hiểu sâu hơn về khách hàng của mình để bạn có thể tăng doanh số và chuyển đổi
  • Đơn giản hóa việc theo dõi các số liệu và dữ liệu quan trọng để có thể giảm thời gian lãng phí và chi phí thấp hơn
  • Trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng chiến lược cho nhóm tiếp thị của bạn

Nội dung học tập

Module 1: Cơ sở lý luận về Dữ liệu khách hàng

Bài 1: Dữ liệu khách hàng là gì?

Bài 2: Có bao nhiêu loại dữ liệu khách hàng?

Bài 3: Dữ liệu khách hàng nằm ở đâu?

Bài 4: Phân tích dữ liệu khách hàng là gì? Tại sao phải phân tích?

Bài 5: Công nghệ phân tích dữ liệu khách hàng

Module 2: Hành trình khách hàng & Bản đồ hành trình khách hàng

Bài 6: Định nghĩa Hồ sơ khách hàng lý tưởng cho sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp của bạn

Bài 7: Xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng

Bài 8: Phân biệt giữa Targer Audience, buyer personas & Ideal customer profile (ICP)

Bài 9: Hành trình khách hàng là gì? Tầm quan trọng của hành trình khách hàng với hoạt động R&D, Marketing & Sales

Bài 10: Bàn đồ hành trình khách hàng là gì?

Bài 11: Hướng dẫn xây dựng bản đồ hành trình khách hàng

Module 3: Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi với dự liệu khách hàng sơ cấp

Bài 12: Chiến lược cá nhân hoá nội dung để tối ưu chuyển đổi dựa trên dữ liệu thô

Bài 13: Chiến lược cá nhân hoá nội dung với phần mềm tiếp thị

Module 4: Google Analytics cơ bản cho người mới tiếp cận

Bài 14: Những báo cáo cơ bản mà nhà tiếp thị phải biết đọc ở Google analytics

Bài 15: Cài đặt đúng mục tiêu đo lường bằng Google Analytics lên Website và Landing Page

Bài 16: Google Analytics – Những báo cáo cơ bản mà nhà tiếp thị nên biết

Bài 17: Google Analytics – Hướng dẫn cài đặt với landing page

Bài 18: Tạo báo cáo nhanh với Google Analytics và Google Data Studio

Bài 19: Học hỏi từ cáo cáo tổng quan lưu lượng truy cập theo thời gian thực

Module 5: Phân tích, sử dụng dữ liệu thực tế theo từng mô hình kinh doanh

Bài 20: B2B dữ liệu nào quan trọng? Bản đồ hành trình khách hàng có hình thù như thế nào?

Bài 21: B2B: Những chiến thuật tối ưu hoá tỉ lệ chuyển đổi

Về tác giả: asktinh

MarTech Advisor