Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online – Web Conversion Optimization (WCO) – Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi

hình ảnh khoá học

Với xu thế quảng cáo mới hiện nay, nhiều nhà quảng cáo đã chuyển sang chạy quảng cáo Chuyển Đổi thay vì chạy quảng cáo dạng Tương Tác hay Tin Nhắn. Khóa học này của Donnie Chu sẽ hướng dẫn một cách bài bản từng bước chuẩn bị, thiết lập, triển khai và tối ưu quảng cáo chuyển đổi, qua đó nhà quảng cáo có thể tận dụng tối đa từng đồng mình bỏ ra chạy quảng cáo để mang về doanh thu cao nhất.

Bạn sẽ nhận được

  • Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
  • Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
  • Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
  • Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
  • Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
  • Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel…
  • Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
  • Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo

Nội dung học tập

Chương 1: Nhập môn

Bài 0: Giới thiệu tổng quan khoá học

Bài 1: Nhập môn quảng cáo chuyển đổi

Bài 2: Các thành phần quan trọng

Chương 2: Pixel

Bài 3: Tạo và gắn Pixel

Bài 4: Khai thác giá trị của Pixel

Bài 5: Cài đặt mã sự kiện

Chương 3: Landing Page
Bài 6: Landingpage với giới thiệu về Ladipage

Bài 7: Giá các gói ladipage

Bài 8: Cách mua Domain

Bài 9: Gắn tên miền vào ladipage

Bài 10: Tư duy thiết kế landing page

Bài 10 (Phần 2): Thế nào là Landing page chuyển đổi

Bài 11: Hướng dẫn Spy landing page với Google

Bài 12: Hướng dẫn Spy landing page với Big Spy

Bài 13: Hướng dẫn Spy landing page với Taobao

Bài 14: Làm quen với Ladipage Builder

Bài 15: Ladipage Pixel Tracking Global

Bài 16: Lưu data về Google Sheet

Bài 17: Thực hành sử dụng Ladipage:

Chương 4: Triển khai chiến dịch

Bài 18: Tư duy triển khai và nuoi pixel

Bài 19: Hướng dẫn triển khai cụ thể

Bài 20: Chiến dịch video

Bài 21: Tạo quảng cáo video kèm inbox

Bài 22: Tạo quảng cáo video kèm landing

Bài 23: Lưu lượng truy cập

Bài 24 Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập Messenger

Bài 25: Tạo chiến dịch tin nhắn Album

Bài 26: Dynamic Ads

Bài 27: Tạo tệp người xem clip

Bài 28: Tạo chiến dịch chuyển đổi

Chương 5: Tracking

Bài 29: Những chỉ số cần tracking trong chiến dịch chuyển đổi

Bài 30: Thao tác tuỳ chỉnh tracking chuyển đổi

Bài 31: Nobita ladipage

Bài 32: Nobita hoàn đơn

Lời cám ơn

Bonus: Tạo BM & Tài khoản quảng cáo

Về tác giả: Donnie Chu

Blogger về Digital Commerce từ 2014. Founder DC Group.