Khóa học Viral Chatbot – Ví dụ thực tiễn từ case study tặng son huyền thoại thu 1.4 triệu sub trong 10 ngày

Viral chatbot là một khái niệm dùng để chỉ những chatbot được tạo ra để thu hút một lượng lớn user, mang tính lan truyền cực cao. Với khóa học này, tác giả Lê Hồng Quân sẽ truyền tải lại những bước chuẩn bị & thực thi để mang về kỷ lục 1.4 triệu sub cho chatbot của mình trong một chiến dịch tặng son, qua đó người học sẽ có được ý tưởng để thiết lập những viral chatbot phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

Nội dung học tập

Bài 1: Viral chatbot là gì?

Bài 2: Các công cụ để tạo ra Viral chatbot

Bài 3: Soạn kịch bản Viral chatbot tặng son

Bài 4: Tạo các block nội dung cho chatbot

Bài 5: Cài đặt chức năng chia sẻ

Bài 6: Cài đặt chức năng Lấy thời gian thực

Bài 7: Cài đặt chức năng Chúc mừng và cộng điểm

Bài 8: Cài đặt chức năng điền Form thông tin

Bài 9: Cài đặt chức năng Lưu dữ liệu

Bài 10: Tạo bài viết kết nối với Viral Chatbot

Bài 11: Tổng kết và gợi ý mở rộng chức năng

Về tác giả: Quân Chatbot

Hoạt động trên các cộng đồng với biệt danh Quân Chatbot. Người đã lập kỷ lục thu 1,4 triệu subscribers cho chatbot chỉ trong 10 ngày. Cũng là người mang khái niệm Viral Chatbot về Việt Nam. Moderator người Việt Nam duy nhất tại Chatfuel Community – Cộng đồng Chatfuel Toàn cầu với 75.000 thành viên.