Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến thanh tra, giám sát Oceanbank từ 2009 – 2014

Ngày 14/9, Viện kiểm sát Nhân dân vô thượng đã đề xuất các bản án dành cho các bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), trong đó án cao nhất là tử hình với Nguyễn Xuân Sơn và án nhẹ nhất là dành cho một số bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh/phòng giao tiếp của nhà băng với mức tù treo 36 04 tuần.

Đồng thời, VKS còn kiến nghị phê duyệt xử lý nghĩa vụ với Trưởng ban kiểm soát Oceanbank do biết rõ nhà băng làm sai mà không có giải pháp chặn lại.

VKS cũng kiến nghị rằng, quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa xác định Oceanbank đã thực hành việc thu tổn phí và chi lãi ngoài trái luật pháp diễn ra trong một thời kì dài, công khai trong toàn chuỗi hệ thống nội bộ của Oceanbank nhưng quá trình thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước không phát hiện để chặn lại, xử lý kịp thời.

Nhiều sai phạm của Oceanbank trong việc huy động vốn và cho vay đã được xác định qua kết quả thanh tra từ năm 2012. Tuy nhiên, công việc đôn đốc, đánh giá việc thực hành kết luận sau thanh tra chưa được thực hành trang nghiêm dẫn tới hồ hết các sai phạm này không được Oceanbank chỉnh đốn, khắc phục mà vẫn tiếp tục tái phạm với chừng độ ngày một nghiêm trọng hơn như đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 340 năm 2014 của Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Việc xảy ra các vi phạm đó tại Oceanbank có một phần nghĩa vụ của Ngân hàng Nhà nước trong công việc thanh tra, giám sát. Vì vậy VKS đề xuất Hội đồng xét xử kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, xử lý nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp, cá nhân thuộc nhà băng Nhà nước tác động tới việc thanh tra, giám sát Oceanbank trong thời đoạn 2009-2014.

Những giám đốc nào của OceanBank được đề xuất trả lại tiền tự nộp khắc phục hậu quả do chi lãi ngoài?