Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả

hình ảnh khoá học

Lợi ích từ khoá học

  • Sau khóa học, học viên có thể:
  • Có thái độ làm việc nhóm tích cực
  • Biết cách xây dựng, tổ chức một nhóm làm việc
  • Xác định được vị trí, vai trò của mình trong nhóm
  • Thực hiện tốt được ví trí của mình khi ở một nhóm bất kỳ
  • Xây dựng được một nhóm làm việc hoàn thành tốt được nhiệm vụ
  • Trở thành một người lãnh đạo nhóm chuyên nghiệp, hiệu quả hơn

Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh

Giảng viên – Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần SX&XNK Việt Tiến
Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hà Nội
Giảng viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Giảng viên Trường Đại Học Thủy Lợi
Các chứng chỉ đào tạo khác: WWP, Sales and NLP (ITD); ALMI (LOMA); TOT, DISC, OTOT, …