Phùng Thái Học Khóa học viết quảng cáo – nghệ thuật của tư duy và ngôn từ – Phùng Thái Học

hình ảnh khoá học

Bạn sẽ nhận được

  • Hiểu rõ lộ trình để trở thành một người viết quảng cáo giỏi
  • Thấu hiểu sản phẩm và biết khai thác triệt để thông tin sản phẩm để viết quảng cáo hiệu quả
  • Biết cách tìm kiếm insight khách hàng và ứng dụng vào viết quảng cáo
  • Học cách ứng dụng mô hình AIDA vào quảng cáo
  • Thông thạo 12 phương pháp viết tiêu đề quảng cáo hấp dẫn
  • Biết cách ứng dụng Storytelling vào mẫu quảng cáo để hấp dẫn khách hàng
  • Nắm bắt cách sử dụng văn phong và ngôn từ trong viết quảng cáo
  • Biết cách sáng tạo và tìm kiếm ý tưởng cho quảng cáo

Nội dung học tập

Chương 1: Kiến thức nền tảng

Bài 1: Lời nói đầu

Bài 2: Nội dung là gì, Quảng cáo là gì?

Bài 3: Người viết nội dung và người viết quảng cáo khác nhau như thế nào?

Bài 4: Muốn viết quảng cáo hiệu quả thì phải học những gì?

Bài 5: Nguyên tắc của việc luyện viết

Chương 2: Thấu hiểu sản phẩm

Bài 6: 3 tầng giá trị của sản phẩm

Bài 7: Nghệ thuật sử dụng Lợi ích và Tính năng

Bài 8: Ứng dụng Lợi Ích và Tính Năng cho sản phẩm vật lý và phi vật lý

Bài 9: Lợi ích lý tính & lợi ích cảm tính

Bài 10: Bộ câu hỏi khai thác triệt để thông tin sản phẩm

Chương 3: Thấu hiểu khách hàng

Bài 11: Khách hàng thực sự là ai?

Bài 12: Từ chân dung khách hàng đến ý tưởng quảng cáo

Bài 13: 6 cấp độ nhu cầu của khách hàng

Bài 14: Insight là gì? 3 phương pháp tìm kiếm insight cực đỉnh

Bài 15: Cách viết chạm vào insight – Có phải lúc nào cũng nên dùng insight?

Bài 16: Tóm tắt nửa đầu của khóa học

Chương 4: Quy trình viết quảng cáo

Bài 17. Quy trình viết quảng cáo. Đề bài quảng cáo

Bài 18: Cấu trúc bài quảng cáo

Bài 19: Cấu trúc AIDA

Bài 20: Kỹ năng sáng tạo tiêu đề

Bài 21: Hoàn thiện bài viết

Bài 22: Quy trình thực hành

Chương 5: Kĩ năng kể chuyện – Storytelling

Bài 23: Thế nào là Storytelling? Khi nào nên áp dụng

Bài 24: Kĩ thuật sáng tạo câu chuyện

Bài 25: Văn phong và ngôn từ

Chương 6: Tổng kết khóa học

Bài 26: Tổng kết những điều quan trọng nhất trong khoá học

Về tác giả: Phùng Thái Học

Blogger tại Phungthaihoc.com. 10 năm kinh nghiệm Content & Copywriting.